Aktiviteter

I løpet av studieåret har vi mange arrangement. Her finner du informasjon om våre faste aktiviteter.

Skillskvelder

BAMS har flere ganger i semesteret skillskvelder. På en skillskveld har vi et tema vi underviser i, for eksempel PVK, traumeundersøkelse eller HLR. 

Noen skillskvelder krever påmelding, mens andre er åpen for alle som vil. Følg med på info for hver enkelt skillskveld for å vite om du må melde deg på eller ikke.

Har du et forslag til et tema vi burde ta opp på en skillskveld? Send oss en melding på facebook!

IMG_0590
simarena

Simuleringsøvelser

Gjennom semesteret holder vi flere simuleringsøvelser. Der får BAMS-medlemmer prøvd seg i simulerte caser, for eksempel å ta imot en akutt syk eller skadet person i et akuttmottak, eller rykke ut med ambulansen til en pasient utenfor sykehus. 

Dette er en av få muligheter til å delta på simulering på studiet, og vi mener vi tilbyr den beste simuleringstreningen for medisinstudenter ved UiB. 

Øvelsene blir tilpasset hvor langt i studiet deltakerne har kommet, slik at det alltid er passe utfordrende.

Ultralydkurs

Bruken av ultralyd i helsevesenet vokser stadig, og det er ikke uvanlig å høre at snart går leger rundt med et ultralydapparat i lommen i stedet for et stetoskop. 

Vi holder kurs i eFAST (extended focused assessment with sonography for trauma), en rask og enkel ultralydundersøkelse for å avdekke blødninger i abdomen, hjerteposen og brysthulen, samt pneumothorax. 

En svært nyttig undersøkelse for alle som skal sette sine føtter i et akuttmottak.

IMG_0383
IMG_0379

Akuttmedisinsk fagdag

Hver høst arrangerer BAMS, sammen med Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland og Studenter uten grenser, akuttmedisinsk fagdag. 

Dette er en åpen dag med akuttmedisinske foredrag basert rundt et tema. 

Høsten 2021 var temaet brannskader. 

Markøroppdrag

BAMS organiserer markører til flere avdelinger på både Haukeland og Haraldsplass, og noen ganger også eksternt, for eksempel til forsvaret. Markøren er personen som inntar rollen som syk eller skadet når et team skal øve. 

Det kreves ikke gode skuespillerferdigheter, men det er en god måte å lære på da man får observere undersøkelse og behandling fra første rad. Dette er et tilbud til alle som er medlem i BAMS.

42926043_1637586963014637_1728625256039448576_o
IMG_0381

Hemostatisk nødkirurgi

Hemostatisk nødkirurgi er skadebregrensende kirurgi på alvorlig skadede pasienter, med fokus på blødningskontroll. 

Noen ganger i året holder Haukeland Universitetssykehus kurs hemostatisk nødkirurgi for traume- og kirurgiteam, der de øver på griser lagt i narkose. 

BAMS får lov til å sende noen observatører til hvert kurs. NB! Svært begrenset med plasser.