Bergen akuttmedisinske studentforening

Hvem er vi?

BAMS er en studentforening ved det medisinske fakultet i Bergen som ble stiftet i 2012. Foreningen består av engasjerte studenter med mer og mindre erfaring innen akuttmedisin. 

Det kreves ingen erfaring eller forkunnskaper for å delta i foreningen. 

Vårt hovedformål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til den akuttmedisinske kompetansen hos medisinstudenter og andre helsefagstudenter. 

Både leger og studenter trenger kunnskap og ferdigheter innen akuttmedisin – som medisinstudent vil de rundt deg forvente at nettopp DU kan trå til dersom noen blir akutt syk eller skadet!

Studentpolitikk og vårt engasjement

BAMS har vært en viktig aktør i arbeidet med å forbedre den akuttmedisinske undervisningen ved fakultetet. Våren 2012 laget grunnleggerne av BAMS, sammen med en student fra Ferdighetssenteret, en læreplan i akuttmedisin for universitetet. Oppdraget ble gitt av Programutvalget for medisin og ble lovprist av fagmiljøet, akuttmedisinere og undervisere, både ved MOFA og eksternt.

Den første helhetlige læreplan i akuttmedisin ved UiB  – ble laget av studenter!

BAMS er svært fornøyd med at fakultetet nå arrangerer en hel uke med akuttmedisinsk undervisning for medisinstudentene allerede første semester! Den akuttmedisinske undervisningen kommer igjen i flere av semesterne i studieløpet, og BAMS jobber fortsatt aktivt opp mot fakultetet for å bidra til at undervisningen blir best mulig.

Litt om vår aktivitet

I tillegg til å jobbe opp mot fakultetet for å bidra til mer og bedre akuttmedisinsk undervisning i studieplanen, ønsker BAMS å være et tilbud for studenter som ønsker ytterligere aktivitet og undervisning innen akuttmedisin. 

Vi arrangerer bl.a. medlemskvelder med foredrag, demonstrasjoner og praktisk casetrening, skillstreningskvelder med praktisk trening av ferdigheter som veneflon og sutur, besøk på luftambulansebasen og JournalClub med diskusjon av vitenskapelige artikler. 

Vi har også fått til en avtale med akuttcalling for studenter, der studenter fra og med 6. semester kan bære akuttcalling og få observere enkelte reelle behandlinger i akuttmottaket. En annen viktig aktivitet er de ulike markøroppdragene vi har. 

På markøroppdrag spiller medlemmer fra BAMS pasient og blir behandlet av leger eller andre fagpersoner som gjennomfører realistisk trening på ulike scenario. På denne måten får BAMS-medlemmet se og oppleve hvordan leger og andre jobber i en akutt situasjon, og får også erfare hvordan en slik situasjon kan oppleves fra pasientens side.

Samarbeid med andre organisasjoner og aktører

BAMS samarbeider også med andre organisasjoner og aktører i Helse Bergen, blant annet stiftelsen BEST (teamtrening i akuttmottak) – som driver med opplæring av leger og sykepleiere i traumemottak. Vi har også kontakt med Traumesenteret, som blant annet arrangerer Hemostatisk nødkirurgikurs for leger og kirurger – dvs nødkirurgi på gris, og de arrangerer “Traumeforumet” – et fora der studentene kan delta og høre erfaringene fra leger og reelle caser fra sykehusets hverdag – veldig lærerikt!

Blant studentforeninger i Bergen har vi godt samarbeid med Det glukoselige selskap (Høyskolens linjeforening for sykepleiere) og Asystoli (øvingsgruppen til ambulansearbeidere i bergen). I samarbeid med disse to har vi arrangert noen vellykede casetreninger, samt et fasilitatorkurs for å utdanne medlemmer til å kunne lede caser for andre.

Våre søsterforeninger i de andre studentbyene, OAMS, TAMS og TrAMS utgjør sammen med BAMS forumet NAMS (Norsk Akuttmedisinsk Studentforum – se www.nams.no). Sammen jobber vi med å utvikle konsepter for akuttmedisinsk undervisning og øke kompetansen til medisinstudenter. NAMS har en årlig konferanse som arrangeres vekselvis hos de ulike byene.

Sponsorer

Som studentforening uten annen inntekt enn en symbolsk medlemsavgift, er vi avhengig av sponsorer for å kunne tilby studentene lærerik og interessant aktivitet. Vi har til nå hatt både fakultetet og SiB (nå Sammen) som viktige sponsorer.