Vilkår og betingelser ved kjøp av medlemsskap

1. Foretakets identitet

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS), org. nr. 998163447, Jonas Lies vei 65 5053 Bergen, post@bams.no.

2. Når gjennomføres betalingen? Hvordan kan man betale?

Betalingen gjennomføres så fort en student ved fakultetet ønsker å melde seg inn i vårt medlemsregister. Den må være gjort i forkant av deltagelse på ett av våre arrangementer. Man kan betale ved vipps eller direkte overføring til vår bankkonto.

3. Levering: Når anses tjenesten som levert?

Vi anser tjenesten (medlemskap i BAMS ut studietiden) som levert når studenten har sendt inn email til oss med diverse kontaktopplysninger og betalingen er bekreftet i vipps eller bank av vår økonomiansvarlig. Dette må som sagt være gjort før studenten kan delta på et av våre arrangementer.

4. Varighet, bindingstid, oppsigelse: Hva er tjenestens varighet? Hva er bindingstiden?

Medlemskapet varer ut studietiden, da vi ikke har noen arrangementer for ferdige leger. Ettersom det er en engangsbetaling, er det ikke noen bindingstid.

5. Angrerett, avbestilling, ombooking: Har kjøper angrerett på tjenesten?

Betalingen er knyttet til et medlemskap som gir studenten mulighet til å delta på våre arrangementer. Dersom studenten ikke har deltatt på noen av våre arrangementer kan beløpet tilbakebetales i sin helhet. Dersom man har deltatt på arrangementer vil dette ikke være en mulighet.

6. Reklamasjon

Klager vil kunne sendes til post@bams.no